firmaWszelkie działania promocyjne nie koniecznie muszą być skuteczne czy efektywne, ale na pewno pociągają za sobą koszty finansowe. Zadaniem przedsiębiorstwa jest takie skonstruowanie swojej kampanii promocyjnej, aby była skuteczna i efektywna przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Aby to osiągnąć przedsiębiorstwo musi dobierać i łączyć takie narzędzia promocji, które będą najlepiej oddziaływały na grupę docelową. Są to bardzo ważne aspekty ponieważ jeśli budżet kampanii reklamowej będzie zbyt mały, to mimo wyboru odpowiednich narzędzi, przekaz trafi do niewielu konsumentów. Kolejną sytuacją może być kiedy firma przeznacza duży budżet, lecz dobierane są nie skuteczne dla tego przedsiębiorstwa narzędzia. W obu przypadkach koszty mogą przekroczyć przychody związane z promocją.

Czytaj dalej >>