firmaWszelkie działania promocyjne nie koniecznie muszą być skuteczne czy efektywne, ale na pewno pociągają za sobą koszty finansowe. Zadaniem przedsiębiorstwa jest takie skonstruowanie swojej kampanii promocyjnej, aby była skuteczna i efektywna przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Aby to osiągnąć przedsiębiorstwo musi dobierać i łączyć takie narzędzia promocji, które będą najlepiej oddziaływały na grupę docelową. Są to bardzo ważne aspekty ponieważ jeśli budżet kampanii reklamowej będzie zbyt mały, to mimo wyboru odpowiednich narzędzi, przekaz trafi do niewielu konsumentów. Kolejną sytuacją może być kiedy firma przeznacza duży budżet, lecz dobierane są nie skuteczne dla tego przedsiębiorstwa narzędzia. W obu przypadkach koszty mogą przekroczyć przychody związane z promocją.

Ocena działań promocyjnych

Każde działania przedsiębiorstw na rynku podlegają analizie i ocenie, przy uwzględnieniu kryterium skuteczności i efektywności, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie zamierza działać świadomie wbrew zdrowemu rozsądkowi oraz postępować nieefektywnie i nieskutecznie. Ocenie z uwzględnieniem tych kryteriów podlega również promocja.

Ze względu na cykliczność powstawania strategii promocji oraz fluktuacji rynkowych, po każdorazowym zakończeniu cyklu planowania, powinna następować ocena wyników strategii. Pozwoli to określić, czy pieniądze wydane na kampanię reklamową zostały efektywnie wykorzystane oraz czy zostały osiągnięte wszystkie zamierzone cele. Eliminowanie nieefektywnych form promocji, obniży koszty oraz umożliwi koncentrację budżetu reklamowego na skutecznych kanałach przekazu informacji reklamowej.

Nie może ona jednak odbywać się tylko holistycznie, a raczej na zasadzie oceniania każdego elementu oddzielnie. Pozwoli to na dostosowywanie strategii do potrzeb zmieniającego się rynku w kolejnym okresie.

Dodaj komentarz