Duży fiatPolskie prawo jazdy sięga swą historią roku tysiąc osiemset dwudziestego szóstego, kiedy to wprowadzono pierwsze przepisy w odniesieniu do poruszania się na drogach. Pierwsze krajowe prawa jazdy pojawiły się natomiast tuż po odzyskaniu niepodległości naszego kraju, czyli w roku tysiąc dziewięćset osiemnastym, a z kolei w tysiąc dziewięćset dwudziestym pierwszym stworzono pierwszy polski kodeks drogowy. Dziś wszystko w tym temacie wygląda jednak inaczej, co jest oczywiste i ze względu na jakość dróg, i ze względu na ilość obecnych samochodów, i tak dalej.

Wymagania

Co natomiast musimy zrobić, aby prawo jazdy otrzymać? Kryteriów jest co najmniej kilka, bo:

  • należy być w odpowiednim dla konkretnej kategorii wieku,
  • należy posiadać orzeczenie lekarskie, które potwierdzi brak jakichkolwiek obiekcji zdrowotnych w kwestii prowadzenia pojazdu,
  • należy odbyć odpowiednie szkolenia,
  • należy zdać egzamin państwowy w tak zwanym WORDZIE, czyli w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Komu prawo jazdy nie przysługuje?

Pies za kierownicą

Jeśli zaś jesteśmy uzależnieni od alkoholu bądź od środka, który działa na podobnych zasadach lub jeśli posiadamy sądowy wyrok stwierdzający zakaz prowadzenia pojazdów – prawa jazdy otrzymać po prostu nie możemy.

To oczywiście jedynie wierzchołek góry lodowej, jaką są szeroko rozumiane informacje z zakresu nauki jazdy, ponieważ dziedzina ta jest o wiele bardziej złożona. Po wtóre, większości istotnych informacji dowiemy się za pośrednictwem instruktora, u którego będziemy odbywać kurs, dlatego – jeżeli mamy jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skorzystajmy z tego rozwiązania.

Każdemu z Krakowa polecamy kurs na prawo jazdy w szkole G.P.S. Można tam bowiem odbyć taki kurs w kilku trybach. Pozwala to ułożyć zajęcia w szkole jazdy do swoich potrzeb. Istnieje nawet możliwość odbycia indywidualnego kursu na prawo jazdy, jest to jedna z nielicznych szkół w Krakowie dająca takie możliwości.

Dodaj komentarz